www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Držitelé sovětských řádů, medailí a odznaků
Řád Bogdana Chmelnického


Zřízen dne 10.10.1943 výnosem Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR.

Řád byl udělován velitelům a vojákům armády i válečného loďstva, velitelům partyzánských oddílů i partyzánům, kteří prokázali zvláštní rozhodnost a um v operacích proti nepříteli, vysoký patriotizmus, udatnost a obětavost v boji za osvobození sovětské země od německých uchvatitelů.

Řád má tři stupně. 1. stupeň 1 byl udělován velitelům frontů, loďstev, armád a flotil, jejich zástupcům, náčelníkům štábů, náčelníkům operačních oddělení a velitelům různých druhů vojsk frontů, loďstev, armád a flotil a velitelům partyzánských oddílů; 2. stupeň velitelům sborů, divizí a brigád a jejich zástupcům a náčelníkům štábů a velitelům partyzánských oddílů; 3. stupeň řadovým vojákům, poddůstojníkům a důstojníkům do funkce velitele praporu, stejně jako partyzánským velitelům i partyzánům.

Řád Bogdana Chmelnického (1. stupeň) - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication Řád Bogdana Chmelnického (2. stupeň) - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication Řád Bogdana Chmelnického (3. stupeň) - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication

Vyznamenané čs. jednotky:
 • 1. československá samostatná brigáda řádem 1. stupně - boj o Bielou Cerkev (04.01.1944);
 • 4. československá samostatná brigáda řádem 2. stupně (16.05.1945).

Řádem Bogdana Chmelnického 3. stupně bylo vyznamenáno 7 příslušníků čs. vojenských jednotek v SSSR, a to konkrétně:
 • Bičiště Bohumil, z 1. československé samostatné brigády za boje o Bielou Cerkev, Rudu a Žaškov (23.03.1944);
 • Ivasjuk Michal, z 1. československé samostatné brigády za boje o Bielou Cerkev, Rudu a Žaškov (23.03.1944);
 • Petras Sergej, z 1. československé samostatné brigády za boje o Bielou Cerkev, Rudu a Žaškov (23.03.1944);
 • Stehlík Stanislav, z 1. československé samostatné brigády za boje o Bielou Cerkev, Rudu a Žaškov (23.03.1944);
 • Šindelek Stanislav, z 1. československé samostatné brigády za boje o Bielou Cerkev, Rudu a Žaškov (23.03.1944);
 • Muzikant Bohumil, z 1. československé armádního sboru (10.08.1945);
 • Tyrichter Alois "in memoriam, z 1. československé armádního sboru (10.08.1945).

Poznámky:
 1. Řád Bogdana Chmelnického 1. stupně byl za celou dobu války udělen pouze deseti vojenským jednotkám. Tou první vyznamenanou byla právě 1. československá samostatná brigáda.
 • Bogdan Chmelnický [1596-1657] - ukrajinský hejtman a bojovník proti Polákům, který se zasloužil o spojení Ruska s Ukrajinou (1654).


-zpět-

CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist