www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942-1945)
Držitelé sovětských řádů, medailí a odznaků
Řád Suvorova


Zřízen dne 29.07.1942 výnosem Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR.

Řád byl udělován velitelům za vynikající úspěchy v záležitostech řízení vojsk, skvělou organizaci bojových operací a za projevení rozhodnosti a houževnatosti při jejich vedení, výsledkem čehož bylo dosaženo vítězství v bojích za vlast ve Vlastenecké válce.

Řád má tři stupně: 1. stupeň byl udělován velitelům frontů a armád, jejich zástupcům, náčelníkům štábů, náčelníkům operačních vedení i oddělení a velitelům různých druhů vojsk (dělostřelectva, vzdušných sil, obrněných a minometných) frontů a armád; 2. stupeň byl udělován velitelům sborů, divizí a brigád, jejich zástupcům a náčelníkům štábů; 3. stupeň byl udělován velitelům pluků, praporů, rot a náčelníkům štábů pluků.

Řád Suvorova (1. stupeň) - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication Řád Suvorova (2. stupeň) - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication Řád Suvorova (3. stupeň) - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication

Vyznamenané čs. jednotky:
  • 1. československá samostatná brigáda řádem 2. stupně za boj o Kiev (1943);
  • 1. československá samostatná tanková brigáda řádem 2. stupně za osvobození Ostravy (05/1945).

Řádem Suvorova 1. stupně byl vyznamenán 1 příslušník čs. vojenských jednotek v SSSR:
  • Svoboda Ludvík (10.08.1945).

Řádem Suvorova 2. stupně byli vyznamenáni 3 příslušníci čs. vojenských jednotek v SSSR:
  • Svoboda Ludvík, velitel 1. československé samostatné brigády za boje o Kiev (1943);
  • Přikryl Vladimír (24.02.1944);
  • Janko Vladimír (10.08.1945).

Řádem Suvorova 3. stupně byli vyznamenáni 3 příslušníci 1. čs. armádního sboru:
  • Buršík Josef za velitelské zásluhy (10.08.1945);
  • Knop Josef za velitelské zásluhy (10.08.1945);
  • Sedláček Franc za velitelské zásluhy (10.08.1945).

Poznámky:
  • A. V. Suvorov [1729-1800] - vojevůdce v rusko-tureckých a napoleonských válkách.


-zpět-

CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist