www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Držitelé sovětských řádů, medailí a odznaků
Řád Lenina


Řád Lenina - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication Zřízen dne 06.04.1930 výnosem CIK SSSR 1.

Řád Lenina byl vyšším oceněním SSSR za zvláště významné zásluhy v revolučním hnutí, pracovní činnosti, při obraně socialistické vlasti, rozvoji přátelství a spolupráce mezi národy, upevnění míru a další zásluhy před sovětským státem a společností. Byl udělován občanům SSSR, podnikům, společenstvím, institucím, organizacím, vojenským jednotkám, vojenským lodím, spojením a sdružením, svazovým i autonomním republikám, krajům, oblastem, autonomním oblastem, autonomním okruhům, rajónům, městům a dalším osídleným místům. Řád mohl být rovněž udělen občanům, podnikům, institucím, organizacím a osídleným místům jiných států.

Tento řád byl automaticky udělován Hrdinům Sovětského svazu.

Prvním československým držitelem tohoto vyznamenání byl velitel 1. roty podporučík Otakar Jaroš, který Řád Lenina obdržel k Zlaté hvězdě "Hrdiny Sovětského svazu" za hrdinství v boji u Sokolova. První přímé udělení je spojeno s vyznamenáním velitele 1. československého samostatného polního praporu plukovníka Svobody dne 26.04.1943.

Celkem bylo tímto řádem vyznamenáno 8 příslušníků čs. vojenských jednotek v SSSR, a to konkrétně:
  • Jaroš Otakar "in memoriam" - za boje u Sokolova, udělěn společně se Zlatou hvězdou "Hrdiny Sovětského svazu" (17.04.1943);
  • Svoboda Ludvík - za boje u Sokolova (26.04.1943);
  • Buršík Josef - za boje o Kyjev, udělěn společně se Zlatou hvězdou "Hrdiny Sovětského svazu" (21.12.1943);
  • Sochor Antonín - za boje o Kyjev, udělěn společně se Zlatou hvězdou "Hrdiny Sovětského svazu" (21.12.1943);
  • Tesařík Richard - za boje o Kyjev, udělěn společně se Zlatou hvězdou "Hrdiny Sovětského svazu" (21.12.1943);
  • Petras Sergej - za boje o Kyjev (21.12.1943);
  • Janko Vladimír - za boje o Kyjev (21.12.1943);
  • Vajda Stěpan "in memoriam" - za bojové zásluhy, udělěn společně se Zlatou hvězdou "Hrdiny Sovětského svazu" (10.08.1945).


Velitel Svoboda je vyznamenáván Řádem Lenina, který mu předává předseda prezidia Nejvyššího sovětu SSSR M. I. Kalinin po boji u Sokolova. © www.ludviksvoboda.cz
Velitel Svoboda je vyznamenáván Řádem Lenina, který mu předává předseda
prezidia Nejvyššího sovětu SSSR M. I. Kalinin po boji u Sokolova.
© www.ludviksvoboda.cz

Velitel Svoboda - vyznamenaný Řádem Lenina. © www.ludviksvoboda.cz
Velitel Svoboda - vyznamenaný Řádem Lenina.
© www.ludviksvoboda.cz


Poznámky:
  1. CIK SSSR - Centrální výkonný výbor SSSR (Centralnyj ispolnitelnyj komitet SSSR).


-zpět-

CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist