www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Odkazy, bibliografie a další prameny
[aktualizováno 06.01.2019]


Vedle fondů a sbírek vojenských archivů doporučuji následující odkazy a publikace. Zejména upozorňuji na velmi zdařilé a fakticky vyčerpávající knihy Milana Kopeckého. Pro zpestření uvádím i filmografii, která se váže k československému východnímu odboji.


Odkazy na stránky, související s východním odbojem

Další podpůrné stránky
 • Axis history [anglicky] - vše, co potřebujete vědět o Německé armádě a jejich spojencích...
 • Feldgrau.com [anglicky] - věnováno německým jednotkám v letech 1919 - 1945...
 • Orders and Medals of USSR [rusky] - profesionální a detailní informace o sovětských vojenských vyznamenáních...
 • Royal Hungarian Army [anglicky] - detailní informace o Maďarské královské armádě za 2. světové války...
 • The Soviet Military Awards page [anglicky] - věnováno sovětským vojenským i civilním vyznamenáním...

Bibliografie, týkající se východního odboje
 • Benčík Antonín, Richter Karel - Vražda jménem republiky, Ostrov, Praha 2006 (3. vydání) - zpřístupnění nejutajovanějších komunistických archivů umožnilo autorům doplnit údaje o pozadí politické vraždy generála Heliodora Píky - jednoho z nejčestnějších československých vlastenců, vojenských odborníků a diplomatů, osobnosti číslo jedna našeho východního odboje.
 • Brož Miroslav - Hrdinové od Sokolova, Ministerstvo obrany ČR - Avis, 2005 - seznam příslušníků 1. československého samostatného polního praporu a účastníků bitvy u Sokolova 8. března 1943.
 • Fajtl František - Podruhé doma, Naše Vojsko, Praha 1984 (1. vydání) - kniha zachycuje odlet 1. čs. samostatného leteckého pluku ze Slovenského národního povstání, formování a výcvik vyššího leteckého svazku 1. čs. smíšené letecké divize, a dále její účast v Ostravské operaci.
 • Fidler Jiří - Sokolovo 1943, Lípa, Vizovice 2002 (1. vydání) - kniha přináší nové, od mýtů oproštěné, podrobné informace o účasti 1. československého samostatného polního praporu v památném boji u Sokolova v březnu 1943.
 • Gončarov V. - Bitva za Dněpr 1943 [rusky], Chranitel, Moskva 2007 - sborník věnovaný období září - prosinec 1943, tedy útočné operaci 1. a 2. Ukrajinských frontů za osvobození Dněpru a Kieva s účastí také 1. československé samostatné brigády.
 • Kopecký Milan - 1. čs. samostatná tanková brigáda v SSSR, MBI, Praha 2001 (1. vydání) - kniha se zabývá tankovými jednotkami československé zahraniční armády na východní frontě v letech 1943 - 1945.
 • Kopecký Milan - Československý samostatný ženijní prapor 1 (1944 - 1945), Ministerstvo obrany ČR, Praha 2007 (1. vydání) - kniha popisuje vznik, organizaci a vybavení 1. čs. samostatného ženijního praporu v SSSR, stejně jako jeho ženijní a bojovou činnost v letech 1944 až 1945.
 • Kopecký Milan - Československý sborový dělostřelecký pluk 5 (1944 - 1945), Ministerstvo obrany ČR, Praha 2012 (1. vydání) - kniha popisuje vznik, organizaci, vybavení a bojovou cestu této dělostřelecké jednotky.
 • Kopecký Milan, Sehnálek Petr - Poslední výstřely (Bojová cesta 1. československého armádního sboru v SSSR v květnu 1945), MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o., Bratislava 2017 (1. vydání) - kniha poslední výstřely přináší jako zcela první práce svěho druhu zevrubný popis činnosti jádra 1. československého armádního sboru v SSSR při osvobozování Moravy v květnu 1945. Zachyvuje první okamžiky po překonání Váhu, boje na sovensko-moravské hranici vedené na hřebenech Javorníků a postup údolím Bečvy, vrcholící osvobozením Vsetína. Text pokračuje popisem průniku Hostýnsko-vsetínskou hornatinou k Bystřici pod Hostýnem a k Holešovu a tvrdých bojů na přístupech k Přerovu, zejména o obec Břest. Závěr je věnován posledním akcím československého sboru na Prostějovsu a následujícímu rychléu postupu našich vojáků na Prahu, která představovala vysněný cíl jejich válečného tažení už od doby formování jednotky v Buzuluku.
 • Kulka Erich - Židé v československé Svobodově armádě, Naše Vojsko, Praha 1990 (1. vydání) - kniha se zabývá účastí Židů v československých vojenských jednotkách v SSSR. Publikace byla rovněž vydána anglicky i hebrejsky.
 • Richter Karel - Přes krvavé řeky, Ostrov, Praha 2003 (1. vydání) - kniha přináší objevná, často až překvapivě neznámá fakta o československém východním odboji za druhé světové války. Díky názorové svobodě, zpřístupnění nejutajovanějších archivních dokumentů a možnosti většího časového náhledu se autorovi podařilo vrátit této významné kapitole dějin Čechů a Slováků historickou pravdivost. Ukazuje nejen obětavost a neokázalé hrdinství bojovníků, ale odhaluje i zákulisí diplomacie, intrik, zbabělostí, zrad... To, co komunistický režim desítky let účelově měnil a cenzuroval, nyní vidíme ve světle nového průsečíku mnoha svědectví. Autor do sugestivního obrazu formou literatury faktu také zapojil výpovědi desítek pamětníků včetně jejich poválečných, mnohdy velmi pohnutých osudů. Kniha se čte doslova jedním dechem.
 • Richter Karel - Apokalypsa v Karpatech, Ostrov, Praha 2003 (1. vydání) - kniha navazuje na svazek "Přes krvavé řeky" a přináší nový pohled na Dukelskou operaci a boje čs. jednotek v Karpatech (1944).
 • Richter Karel - Dobývání domova I., Ostrov, Praha 2005 (1. vydání) - kniha navazuje na svazky "Přes krvavé řeky" a "Apokalypsa v Karpatech". Popisuje bojovou cestu 1. čs. armádního sboru od dukelských bojů do března 1945.
 • Richter Karel - Dobývání domova II., Ostrov, Praha 2005 (1. vydání) - pokračování knihy "Dobývání domova I.". Boji o Liptovský Mikuláš, osvobozením západního Slovenska, Ostravskou operací, osvobozením Moravy a slavnostní přehlídkou 1. čs. armádního sboru v Praze autor uzavírá téma československého východního odboje.
 • Richter Karel - Podkarpatští Rusíni v boji za svobodu, Společnost přátel Podkarpatské Rusi, Česká expedice, Praha 1997 (1. vydání) - kniha se zabývá účastí vojáků rusínské národnosti v bojích československých jednotek na východní frontě.
 • Richter Karel - Válka začala v Polsku, Epocha, Praha 2004 (1. vydání) - neznámá fakta o německo-sovětské agresi proti Polsku. Kniha rovněž přináší informace o založení první československé zahraniční jednotky - Českém a slovenském legionu.
 • Svoboda Ludvík - Z Buzuluku do Prahy, Mladá Fronta, Praha 1974 (1. vydání v roce 1960) - autorem knihy je sám československý velitel v SSSR generál Ludvík Svoboda, který vzpomíná na bojovou cestu čs. východních jednotek od Buzuluku do Prahy. Kniha je sepsána v prokomunistickém duchu, proto je třeba komentáře politického charakteru přijímat se značnou rezervou.
 • Šáda M., Krátký K., Beránek J. - Za svobodu Československa II., Naše vojsko, Praha 1961 - publikace sepsaná kolektivem Vojenského historického ústavu se věnuje bojovým operacím čs. vojska v letech 1944 až 1945. Obsah: Vznik a výstavba 1. čs. armádního sboru v SSSR; Účast 1. čs. armádního sboru v SSSR v Karpatsko-dukelské operaci; Historie 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR; 1. čs. samostatná tanková brigáda v SSSR a její účast při osvobození Ostravska.
 • Šmoldas Zdeněk - Českoslovenští letci v boji proti fašismu, Naše vojsko, Praha 1987 (1. vydání) - kniha přináší souhrnné informace o organizaci a působení čs. leteckých jednotek v zahraničí (Španělsko, Polsko, Francie, Velká Británie, SSSR).
 • Zudová-Lešková Zlatica - Židé v boji a odboji, Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007 - o rezistenci československých Židů v letech druhé světové války.
Přes krvavé řeky (1. vydání) Přes krvavé řeky (1. vydání) Dobývání domova I. (1. vydání) Dobývání domova II. (1. vydání) Z Buzuluku do Prahy Sokolovo 1943 (1. vydání) 1. čs. samostatná tanková brigáda v SSSR (1. vydání) Československý samostatný ženijní prapor 1 (1. vydání) Podkarpatští Rusíni v boji za svobodu (1. vydání) Židé v československé Svobodově armádě (1. vydání) Českoslovenští letci v boji proti fašismu (1. vydání)


Bibliografie, podpůrné publikace
 • Armáda vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941 - 1945 [rusky], Charvest, Minsk 2005 - obsahuje kompletní přehled a popis všech typů zbraní a bojové techniky, kterými byla vyzbrojena Rudá armáda, a tím i československé jednotky v SSSR.
 • Bejček E., Hanzlík F. - Voják se srdcem bohéma, Ostrov, Praha 2006 (1. vydání) - biografie jednoho z nejvýznamnějších československých velitelů a hrdiny SSSR. Mimo vzpomínek na 2. světovou válku kniha popisuje i Tesaříkův život v období socialismu, kdy být hrdinou se nevyplácelo.
 • Demčín Jan - Můj útěk do gulagu, Radan Lášek - Codyprint, Praha 2001 - autobiografie Jana Demčíka, Rusína, který stejně jako tisíce Podkarpatorusů po záboru Podkarpatské Rusi utekl do SSSR, kde byl zatčen, odsouzen a odeslán do sovětských táborů - gulagu. Měl to štěstí, že přežil. V roce 1943 se zařazuje do československé jednotky v SSSR, kde se stává velitelem 2. tankového praporu.
 • Kliment K. Charles & Bernád Dénes - Maďarská armáda 1919 – 1945, Ares, Praha 2007 (1. vydání) - výborný zdroj o Maďarské královské armádě, ve které většinou nedobrovolně sloužili občané okupovaných území Podkarpatské Rusi i Slovenska.
 • Niehorster Leo - The Royal Hungarian Army 1920 – 1945, Volume I, Organization and history [anglicky] - další velmi kvalitní zdroj o Maďarské královské armádě. Kniha je on-line dostupná zde.
 • Pop Ivan - Dějiny Podkarpatské Rusi v datech, Libri, Praha 2005 (1. vydání) - česky vydaná historie Rusínů a Podkarpatské Rusi.
 • Pulec Vladivoj - Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny, SNTL + Alfa, Praha 1980 (1. vydání) - přehled řádů a vyznamenání pro účastníky druhého odboje.
 • Vávrová Milada - Vojáci v sukních, Milada Vávrová, Jihlava 2001 - osudy některých příslušnic zahraničního odboje.
Maďarská armáda 1919 – 1945 (1. vydání)


Dobové dokumentární filmy
 • Buzuluk (Buzuluk), 1942 nebo 1943, 4:14 min.
 • U československé vojenské jednotky v SSSR, 1943, 12 min. - film dokumentuje působení 1. československého samostatného polního praporu v SSSR v období od konce roku 1942 do 30. ledna 1943. Prapor se formoval a cvičil od února 1942 v Buzuluku. Celý film je tématicky rozdělen do tří částí. První ukazuje výcvik jednotky v zimě 1942 – 1943 včetně střeleb z minometu a protitankové pušky PTRD. Druhou část tvoří slavnostní předání bojové zástavy 1. československému samostatnému praporu dne 27. ledna 1943 v Buzuluku. Veliteli praporu plk. Ludvíku Svobodovi ji předává náčelník vojenské mise vlády ČSR u vlády SSSR plk. Heliodor Píka. Slavnost je zakončena přehlídkou jednotky. Závěr filmu zachycuje loučení příslušníků jednotky a odjezd 1. československého samostatného praporu v SSSR na frontu dne 30. ledna 1943.
 • Bitva o dukelský průsmyk, září - říjen 1944, 1944, 3:38 min.

Dokumentární filmy
 • Dukla - krev a mýtus I., 1999, 56 min. - bitva o Dukelský průsmyk byla nejtěžším bojem, kterého se za 2. světové války zúčastnili českoslovenští vojáci na východní frontě. Dodnes se vedou spory o to, zda tento útok před dobře opevněné horské pásmo nestál zbytečně mnoho životů. V dokumentu hovoří pamětníci, kteří proslulou karpatsko-dukelskou operací prošli - bývalí velitelé i vojáci z první linie, ošetřovatelky poraněných i frontoví lékaři. Jejich svědectví doplněné hranými rekonstrukcemi a archivními materiály mapuje průběh celé události. Dokument předkládá některé skutečnosti, o kterých se nikdy otevřeně nemluvilo a zobrazuje i zlomky lidských příběhů, které se v rámci této válečné mašinérie odehrály. První díl dokumentu rekonstruuje příčiny, které vedly k nečekanému masakru československých jednotek hned při zahájení operace a zabývá se otázkou zodpovědnosti našeho i sovětského velení.
 • Dukla - krev a mýtus II., 1999, 57 min. - druhý díl dokumentu sleduje pokračování vojenské operace v oblasti Dukelského průsmyku na podzim roku 1944 poté, co se vyčerpávající boje přenesly na území Slovenska. Kromě pamětníků z řad bývalých československých vojáků tentokrát hovoří také váleční veteráni z německého wehrmachtu, kteří v této bitvě bojovali proti Rudé armádě. Jejich svědectví ukazuje neznámý pohled na válečné události z druhé strany fronty.

Filmy
 • Tanková brigáda, 1955, 93 min. - výpravný válečný film mapuje nejobtížnější úseky bojové cesty 1. čs. samostatné tankové brigády, která se po boku sovětské armády probojovala k československé hranici, účastnila se dukelské operace, obtížným zimním postupem přešla územím Slovenska a úspěšně se podílela na osvobození Ostravy. Přes značnou tendenčnost poplatnou době svého vzniku film nabízí perfektně zpracované bojové scény a dnes již unikátní pohled na autentickou bojovou techniku.
 • Tenkrát o vánocích, 1958, 81 min. - výpravný válečný film. Československý prapor, vedený kapitánem Hlouškem, dobude slovenskou podhorskou vesnici dva dny před Štědrým večerem roku 1944. Z nedalekých německých pozic se ozývá vánoční a klasická hudba. Vojáci získají od svých velitelů souhlas k vánočním oslavám. Proti je jen strohý podporučík Jílek. Kapitán Hloušek se rozhodne pro průzkum nepřátelských pozic, který navzdory menšímu incidentu proběhne bez potíží. Svátky klidu a míru mohou začít jak u našich, tak u nepřátel.
 • Práče, 1960, 84 min. - film zachycující příhody malého českého chlapce Františka Bureše, osvobozeného Sovětskou armádou z nacistického koncentráku, který se dostane k 1. čs. armádnímu sboru bojujícímu v té době o Dukelský průsmyk (podzim 1944). Vojáci polní prádelny, k níž je František přidělen, si chlapce rázem zamilují. Avšak Práčeti - jak mu přezdívají podle nejmejších husitských bojovníků - se u prádelny nelíbí. Neustále se snaží dostat se do bojových akcí, aby také on mohl prokázat svou statečnost. Proto se vojáci rozhodnou, že ho naučí zacházet se zbraní a vyšlou ho jako spojku k dělostřelcům. Tam poprvé uvidí opravdové bojiště. Při jednom ze svých úkolů náhodou odhalí německé špióny v sovětských uniformách a za to je nakonec vyznamenán medailí "Za chrabrost před nepřítelem".
 • Brána k domovu, 1975 - film věnovaný Karpatsko-dukelské operaci.
 • Sokolovo, 1975, 130 min. - dvoudílná filmová epopej natočená v československo-sovětské korpodukci. Zachycuje dramatické chvíle dvou let od zrodu 1. československého polního praporu v SSSR pod velením podplukovníka Ludvíka Svobody až po slavnou bitvu u Sokolova. Film však byl natočen na stranickou objednávku a dle historiků představuje jednoznačnou dezinterpretaci reality této bitvy v prokomunistickém duchu.CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist