www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Držitelé sovětských řádů, medailí a odznaků


Během a po završení bojové cesty československých jednotek v SSSR byly vojákům udělenovány československé a sovětské řády, medaile a odznaky. Vyznamenáváni nebyli pouze jednotlivci, ale i celé jednotky. Předmětem daného přehledu jsou pouze vyznamenání udělovaná v průběhu války nebo bezprostředně po ní.

Sovětské řády, medaile a odznaky

Ověření udělení sovětského řádu nebo medaile "Za odvahu" či "Za bojové zásluhy"

Na stánkách ruského portálu "Paměť národa", lze mj. vyhledat informaci o vyznamenaných osobách sovětskými řády a medailemi, včetně československých vojáků. V případě kladného výsledku lze nahlédnout do dokumentu o udělení ("Nagradnoj list") a zjistit podrobnosti o důvodech pro návrh na vyznamenání.

Postup je následující:

1) Otevřít stránku https://pamyat-naroda.ru;

2) Zadat do formuláře buďto "Familija" = "Příjmení", avšak pozor v azbuce!, což může být problém při transkripci do ruštiny, nebo možná datum narození = "Data roždenija". Ale i zde může vzniknout problém, jelikož záznamy obsahují třeba jen rok narození.


3) Ve vygenerovaném seznamu je pak třeba dohledat osobu zájmu.

4) Po kliknutí na příslušnou osobu se k vyznamenání zobrazí informační přehled v pořadí: datum narození, vojenská část, datum vstupu do služby, jaká jednotka vyznamenala, název vyznamenání, datum hrdinského činu, číslo fondu zápisu, číslo opisu, číslo případu a název archivu.


3) Dále je možné vidět scan příslušného rozkazu o udělení vyznamenání, scan s označením jména osoby v rozkaze a zejména pak scan "dokumentu o udělení" s další informací o osobě a okolnostech vyznamenání: 1. příjmení, jméno, jméno po otci; 2. hodnost; 3. funkce a zařazení do jednotky, a zejména k jakému vyznamenání je navržen; 4. rok narození; 5. národnost; 6. stranická příslušnost; 7. za účast v jaké bitvě; 8. byl-li raněn, kde a kdy; 9. od kdy je v armádě (jaké); 10. jakým způsobem vstoupil do armády; 11. zda byl za příslušný hrdinský čin dříve oceněn; 12. trvalá adresa dotyčného a adresa jeho rodiny. Zejména je pak v daném listě podrobně popsán důvod pro navržení na vyznamenání. Na konci dokumentu je pak datum a jméno velitele, který návrh zpracoval.

Prameny a literatura:
 • Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení titulu Hrdiny Sovětského Svazu důstojníkům 1. československé samostatné brigády v SSSR řádu Suvorova II. stupně z 21.12.1943.
 • Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení řádů a medailí vojákům a důstojníkům 1. československé samostatné brigády v SSSR řádu Suvorova II. stupně z 21.12.1943.
 • Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení řádů a medailí SSSR vojákům a důstojníkům 1. československé samostatné brigády v SSSR řádu Suvorova a Bogdana Chmelnického z 23.03.1944.
 • Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení řádů jednotkám československého sboru z 2?.05.1945.
 • Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení řádů jednotkám československého sboru z 2?.05.1945.
 • Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení řádů jednotkám československého sboru z 2?.05.1945.
 • Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení řádů SSSR generálům československého armádního sboru z 10.08.1945.
 • Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení řádů SSSR generálům, důstojníkům a vojákům 1. československého armádního sboru z 10.08.1945.
 • The Soviet Military Awards page [anglicky] - web o vojenských řádech a medailích Sovětského Svaz.
 • Orders and Medals of USSR [rusky] - web s detailními informacemi o sovětských vyznamenáních, včetně fotografií.
 • Pamjať naroda [rusky] - portál s možností vyhledávání vyznamenaných osob, vojenských jednotek a jejich denních rozkazů, vojenských operacích apod..
 • Sokolovo 1943, Naše Vojsko, Praha 2004 (1. vydání). V knize uveden mj. přehled vyznamenaných za boje u Sokolova.
 • Kopecký M. - Československý samostatný ženijní prapor 1 (1944-1945), Ministerstvo obrany ČR, Praha 2007. V knize uveden mj. přehled vyznamenaných ženistů.
 • Pulec V. - Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny, SNTL + Alfa, Praha 1980 (1. vydání). Přehled řádů a vyznamenání druhého odboje.

Poznámky:
 1. Lze se domnívat, že tento odznak mohl být udělen také čs. vojákům.

CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist