www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Ze sovětských archivů
Směrnice NKVD SSSR č. 489 o agenturní činnosti mezi válečnými zajatci. 07.10.1943

Z dokumentu byly vybrány a přeloženy informace o náboru agentů mezi slovanskými národnostmi, včetně Čechoslováků.

...

...u válečných zajatců slovanských národností: v říjnu-listopadu je prováděna kontrola těch válečných zajatců vybraných do kádrů národnostních jednotek (polských, československých). Současně se provádí zesílený nábor agentury pro její použití v následujících období.

...


Prameny a literatura:
  • Otkrytoe obšestvo (Fond Sorosa) - Váleční zajatci v SSSR 1939-1956. Dokument: GARF. F. 9401, op.1, d. 686, l. 59-64. Podlinnik.


-zpět-

CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist