www.czechpatriots.com
Česká stopa na východě
Rusko (Kaliningradská oblast) - víte, že?
Michal Gelbič


Kříž na paměť sv. Vojtěcha

Nedaleko Primorska, cca 40 km západně od Kaliningradu, se nachází předpokládané místo mučednické smrti (rok 997) Vojtěcha z rodu Slavníkovců, později prohlášeného za svatého. Misionáře Vojtěcha o život připravili pohanští Prusové, a to údajně dosti krutým způsobem. Na předpokládaném místě smrti měla být údajně v 11. stol. vystavena kaple, která se však nedochovala. V roce 1822 pak byl na paměť tohoto činu vztyčen kříž, nejdříve dřevěný, později 9ti metrový z litiny. V průběhu 2. sv. války byl kříž poničen a odstraněn. Obnoven byl až v roce 1997, tedy na paměť tisícího výročí.

Pomstít smrt Vojtěcha a obrátit pohany na katolickou víru (a tím pochopitelně sledovat politické cíle ve vztahu k papežské kurii) vedla české krále Přemysla Otakara II. a později i Jana Lucemburského ke křížovým výpravám proti Prusům. Ale o tom příště...

Místo kříže na mapě - © google map
Místo ke kříži (© Michal Gelbič)

Ke kříži vede nenápadná cestička bez ukazatelů - © Michal Gelbič
Ke kříži vede nenápadná cestička bez ukazatelů (© Michal Gelbič)

Kříž - © Michal Gelbič
Kříž (© Michal Gelbič)

Cedule s nápisem v azbuce: Zde zemřel sv. Vojtech mučednickou smrtí v roce 997,položiv svůj život za víru Kristovu - © Michal Gelbič
Cedule s nápisem v azbuce: "Zde zemřel sv. Vojtech mučednickou smrtí v roce 997,
položiv svůj život za víru Kristovu" (© Michal Gelbič)
Královec, dnes Kaliningrad

Město založené v roce 1255 na počest českého krále Přemysla Otakara II., který se postavil do čela křižáckých vojsk během jedné z výprav proti pohanským Prusům. Křižáci zde postavili hrad, který v roce 1256 pojmenovali Královská hora v Sambii (Königsberg). Po ztrátě Malborku v roce 1457 bylo sídlo Řádu německých rytířů přeneseno právě sem.

Po 2. světové válce zdevastovaný Královec spolu se severní částí Východního Pruska připadl SSSR. V roce 1946 bylo město přejmenováno na Kaliningrad. Zbylé památky byly Sověty většinou odstraněny, včetně původního křižáckého hradu. Obecně SSSR, ani jeho nástupce Ruská federace do města i oblasti 70 let prakticky neinvestovaly, jelikož si stále nebyly jisti, zda jim toto území bude ponecháno. Současně občané Kaliningradské oblasti 1 a Rusko obecně nemají k tomuto teritoriu prakticky žádný vztah. Území patřilo Prusům, následně německým rytířům, kteří zde později vytvořili světský stát Prusko. Pouze za vlády ruské panovnice Elizavety byl Königsberg na několik let obsazen ruskými vojsky. Nebýt smrti Elizavety a nástupu Petra III., který byl obdivovatelem všeho pruského, mohla se historie tohoto prostoru vyvíjet zcela jinak. Obrovská obnova nejen města Kaliningradu, ale i klíčové infrastruktury oblasti byla zahájena až v souvislosti s Mistrovstvím světa ve fotbale v roce 2018, které pořádalo také město Kaliningrad.

Českou stopu, tedy příčiny založení města připomíná muzeum, které funguje v prostorách zrekonstruovaných (2005) Královských vrat. Výstavba královských vrat byla zahájena v roce 1843 za účasti (položení základního kamene) pruského krále Bědřicha Viléma IV.

Královská vrata - © Michal Gelbič
Královská vrata (© Michal Gelbič)

Královská brána po restauraci v roce 2005 - © Michal Gelbič
Královská brána po restauraci v roce 2005 (© Michal Gelbič)

Tři klíčové osobnosti města, úplně vlevo český král s erbem lva - © Michal Gelbič
Tři klíčové osobnosti města, úplně vlevo český král s erbem lva (© Michal Gelbič)

Královská vrata, další pohled - © Michal Gelbič
Vlevo Přemysl Otakar II. - český král, uprostřed Fridrich I. Pruský - poslední pruský vévoda a první pruský král, vpravo Albrecht Braniborsko-Ansbašský - poslední velmistr Řádu německých rytířů a první světský pruský kníže (© Michal Gelbič)

Zakladatel města český král Přemysl Otakar II. - © Michal Gelbič
Zakladatel města český král Přemysl Otakar II. (© Michal Gelbič)

Expozice věnována mj. králi Přemyslovi - © Michal Gelbič
Expozice věnována mj. králi Přemyslovi (© Michal Gelbič)

V letech 1336 - 1337 Královec navštívil moravský markrabě Karel, budoucí Karel IV. - © Michal Gelbič
V letech 1336 - 1337 Královec navštívil moravský markrabě Karel, budoucí Karel IV. (© Michal Gelbič)

Pohled na Královská vrata z doby Sovětů. V takovém stavu přetrvala dlouhých 60 let! - © Michal Gelbič
Pohled na Královská vrata z doby Sovětů. V takovém stavu přetrvala dlouhých 60 let! (© Michal Gelbič)

Sochy bez hlav…, práce sovětských vojáků po obsazení města - © Michal Gelbič
Sochy bez hlav…, práce sovětských vojáků po obsazení města (© Michal Gelbič)

Restaurační práce nad Přemyslem - © Michal Gelbič
Restaurační práce nad Přemyslem (© Michal Gelbič)

Předválečná fotografie královského hradu. Po válce jej (nebo to co z něj zbylo) Sověti srovnali se
 zemí. Dnes Rusové uvažují o částečné obnově hradu. (© wikipedia)
Předválečná fotografie královského hradu. Po válce jej (nebo to co z něj zbylo) Sověti srovnali se zemí.
Dnes Rusové uvažují o částečné obnově hradu. (© wikipedia)


Poznámky:
  1. Většinou občané z území Běloruska a Ukrajiny, kteří sem byli často nuceně nastěhováni v roce 1946. Původní německé obyvatelstvo bylo zcela vystěhováno.

Prameny a literatura:
  • Server klgd.ru.
  • Wikipedia.


CzechPatriots.com | Česká stopa na východě | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist