www.czechpatriots.com
Česká stopa na východě
Po stopách husitů k Baltu
Michal Gelbič


Gdaňsk je jedno z nejstarších a největších polských měst, ležící v Pomoří na řece Visle na břehu Baltského moře. V letech 1308 až 1454 bylo město součástí řádového státu německých rytířů.

Území Řádu německých rytířů v letech 1260-1410 - © Wikipedia
Území Řádu německých rytířů v letech 1260-1410 (© Wikipedia)

Výprava k Baltu je považována za jednu z nejvýznamnějších spanilých jízd husitů do okolních zemí. Sirotčí vojsko pod vedením hejtmana Jana Čapka ze Sán v ní podpořilo polského krále Vladislava II. Jagella v boji proti Řádu německých rytířů. Sirotci prošli územím Lužice, Nové Marky, Pruska až k dnešnímu Gdaňsku, aby se po zahájení jednání o míru vrátili zpět do Čech, kde se připojili k obléhání Plzně.

Mapa tažení sirotků k Baltskému moři - © Papajík David – Jan Čapek ze Sán
Mapa tažení sirotků k Baltskému moři (© Papajík David – Jan Čapek ze Sán)

Následující fotografie pořízené v červenci 2016 mapují stěžejní fázi husitské výpravy v okolí Gdaňsku.

Po vypálení kláštera v Pelpinu se husitské oddíly objevily 29. srpna 1433 před městečkem Tčev (Tcew), které ještě tentýž den padlo. Ve městě byla získána obrovská kořist a množství zajatců Řádu. Vedle komtura z Marienburgu (Malborku) padla do zajetí skupina českých žoldnéřů. Ti byli následně odvedeni na hranici, jež byla navršena uprostřed husitského ležení, a před zraky všeho vojska upáleni jako zrádci českého „jazyka“.

Dnes poklidné městečko Tčev - © Michal Gelbič
Dnes poklidné městečko Tčev (© Michal Gelbič)

Svědkem tehdejších událostí může být tento bývalý dominikánský kostel (Svatého Stanislava Kostky) s osmihrannou věží, postavený v 1. pol. 14 stol. - © Michal Gelbič
Svědkem tehdejších událostí může být tento bývalý dominikánský kostel (Svatého Stanislava Kostky) s osmihrannou věží, postavený v 1. pol. 14 stol. (© Michal Gelbič)

Od Tčeva pak husitská vojska zamířila k městu Gdaňsk.

Gdaňsk, dnes polské město. V průběhu 2. světové války byla historická část města prakticky zničena - © Michal Gelbič
Gdaňsk, dnes polské město. V průběhu 2. světové války byla historická část města prakticky zničena (© Michal Gelbič)

V poledne 1. září 1433 stanula husitská a polská vojska v sousedství města – na Biskupské hoře, kde se utábořila. Z tohoto návrší bylo možno vidět bohaté a lidnaté město rozložené při ústí Visly. „Bylo jich tolik na vysokém vrchu“ poznamenal si pruský kronikář, „že byli podobni mračnům“.

Pohled z městské radnice na Biskupskou horu - © Michal Gelbič
Pohled z městské radnice na Biskupskou horu (© Michal Gelbič)

Biskupská hora, blíže - © Michal Gelbič
Biskupská hora, blíže (© Michal Gelbič)

Obě vojska se zdržela před gdaňskými hradbami pouze 4 dny. Došlo k drobným srážkám, soubojům a šarvátkám, avšak útok na pevné město nebyl vůbec podniknut. Husité byli s Poláky mimo dostřel městského dělostřelectva a sami se jen pokoušeli ohrozit palbou z těžkých kusů městské hradby a snad i přístav. Avšak větší škody ani tu dělostřelba pro velkou vzdálenost nezpůsobila (v polských zdrojích je zmíněno zničení nemocnice).

Pohled z úpatí Biskupské hory na centrum města - © Michal Gelbič
Pohled z úpatí Biskupské hory na centrum města (© Michal Gelbič)

Dne 4. září husité odtáhli od Gdaňsku směrem k moři. Po cestě vypálili klášter Olivu (Oliwa). Spálena snad měla být i blízká osada Sopot.

Klášter Oliva dnes - © Michal Gelbič
Klášter Oliva dnes (© Michal Gelbič)

Na paměť zničení kláštera ohněm a mečem husitskými heretiky byla roku 1613 v presbytáři kláštera umístěna pamětní deska - © Michal Gelbič
Na paměť zničení kláštera ohněm a mečem „husitskými heretiky“ byla roku 1613 v presbytáři kláštera umístěna pamětní deska (© Michal Gelbič)

Zmínku o husitech nese ta vzdálenější. Uprostřed vyobrazení vypálení kláštera o 200 let dříve pohanskými Prusy - © Michal Gelbič
Zmínku o husitech nese ta vzdálenější. Uprostřed vyobrazení vypálení kláštera o 200 let dříve pohanskými Prusy (© Michal Gelbič)

Do presbytáře nebyl přístup možný, proto bylo třeba si fotografii vypůjčit z jiného zdroje - © Stąporek M.
Do presbytáře nebyl přístup možný, proto bylo třeba si fotografii vypůjčit z jiného zdroje (© Stąporek M.)

Ještě téhož dne husité dorazili až na samý mořský břeh. Byl to jistě nezapomenutelný zážitek pro husitská vojska, když se před nimi rozprostřela do nedohledna mořská pláň. Mořský břeh pod Olivou je plochý, písčitý a na několik set metrů je moře mělké. Jezdci i pěšáci se vrhali radostně do mořských vln a v mořských vodách byly konány rytířské hry a turnaje: „Všichni zároveň, jezdci i pěšáci, vstupovali do moře, pokud to mořské hlubiny dovolovaly. Dělali výlety do mořských vln, skákali jeden přes druhého, hráli si objímajíce se navzájem. Onen den přinesl vojsku překrásnou podívanou. Zdolavše země nepřátel tvrdým zpustošením, přišli bez pohromy a jako vítězové až k mořské hladině“. Bylo pasováno mnoho bojovníků na rytíře a radost a jásot zněly ze všech stran. Tehdy prý také Jan Čapek ze Sán vjel na koni do mořských vln a promluvil ke svým bojovníkům: “Hle bratří, přiznávám se vám, že dosáhnuv v těchto místech konce světa, nemohu dále postupovati, protože mi v tom brání mořské vody!

Pláže v Jelitkowo. Zde sirotci poprvé spatřili moře. Za zády klášter Oliva, směrem vpravo se nachází Gdaňsk - © Michal Gelbič
Pláže v Jelitkowo. Zde sirotci poprvé spatřili moře. Za zády klášter Oliva, směrem vpravo se nachází Gdaňsk (© Michal Gelbič)

Od mořského břehu se obě vojska obrátila ke Starogardu, kde došlo k novému vyjednávání o příměří. Avšak ani tento pokus nebyl úspěšně završen a obě vojska se odtud hnula směrem k Bydgoszczi, přičemž se husité po cestě zmocnili hradu Jasieniec. Husité aniž vyčkali konečných výsledků jednání, dali se na pochod domů.

V blízkosti Jelitkowo na jednom ze sídlišť se údajně nachází ulice, která nese název Husytów. Tu se mi bohužel najít nepodařilo, ačkoliv jsem předpokládané místo prošel křížem krážem - © Michal Gelbič
V blízkosti Jelitkowo na jednom ze sídlišť se údajně nachází ulice, která nese název Husytów. Tu se mi bohužel najít nepodařilo, ačkoliv jsem předpokládané místo prošel křížem krážem (© Michal Gelbič)

Naopak ulici Jana Husa jsem našel poměrně rychle - © Michal Gelbič
Naopak ulici Jana Husa jsem našel poměrně rychle (© Michal Gelbič)

Ulice Jana Husa - © Michal Gelbič
Ulice Jana Husa (© Michal Gelbič)

– pohled na Gdaňsk, dole centrální pěší zóna, vlevo v dálce Biskupská hora (klikni pro zvětšení) - © Michal Gelbič
– pohled na Gdaňsk, dole centrální pěší zóna, vlevo v dálce Biskupská hora (klikni pro zvětšení) (© Michal Gelbič)

– pláže v Jelitkowo, zde skotačili i husité - © Michal Gelbič
– pláže v Jelitkowo, zde skotačili i husité (© Michal Gelbič)

Panorama – pláže v Jelitkowo - © Michal Gelbič
Panorama – pláže v Jelitkowo (© Michal Gelbič)

Panorama – pláže v Jelitkowo - © Michal Gelbič
Panorama – pláže v Jelitkowo (© Michal Gelbič)


Prameny a literatura:
  • Macek J. – Husité na Baltu a ve Velkopolsku.
  • Stąporek M. – Jak Czesi (groznie) na Gdansk spogladali.
  • Šmahel F. – Husitská revoluce 3.
  • Wikipedia.

CzechPatriots.com | Česká stopa na východě | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist