www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942-1945)
Ze sovětských archivů
uspořádal a přeložil Michal Gelbič


Sovětský represivní systém

Příkaz NKVD SSSR č. 001318 "Oznámení o dislokaci nápravně pracovních táborů a staveb NKVD". 17.10.1940
(přehled ITL táborů k 17.10.1940, včetně dislokace)

Počet vězněných osob v nápravně pracovních táborech a koloniích v letech 1934-1953
(statistické údaje)Českoslovenští občané a represivní systém GULAG 1

O činnosti GULAGu v době války (1941-1944). Referát vedoucího GULAGu V. G. Nasedkina Lidovému komisaři vnitřních věcí L. P. Berijovi ze 17.08.1944
(o počtu nápravně pracovních táborů k 01.07.1944; o počtu propuštěných polských a československých občanů v letech 1941-1942)

Dopis spolupracovníka systému táborů G. Pokrovského vedení GULAGu NKVD SSSR o činnosti severních táborů v letech 1941-1943. 1944
(o propuštění Poláků a reakci Čechoslováků; o propuštění Čechoslováků za účelem formování vojenských jednotek)

Počet vězněných Československých občanů v sovětských nápravně pracovních táborech (1937, 1939, 1942, 1956)
(statistické údaje z několika dokumentů)Českoslovenští váleční zajatci a internovaní v systému GUPVI 2

Nařízení SNK SSSR č. 1626-390ss o válečných zajatcích. 03.10.1939
(o válečných zajatcích Západní Ukrajiny; o zadržených Češích z Československého legionu)

Výkaz UPV NKVD SSSR o počtu válečných zajatců podléhajících propuštění i zbylých v táborech k 08.10.1939
(seznam táborů s počtem válečných zajatců rozdělených dle kategorií, jednou z kategorií Češi, podléhající osvobození)

Hlášení L. P. Berii J. V. Stalinovi o plánu na vytvoření na území SSSR vojenské jednotky z polských válečných zajatců. 02.11.1940, Moskva
(o příslušnících Československého legionu)

Směrnice NKVD SSSR č. 489 o propagandistické činnosti mezi válečnými zajatci. 07.10.1943
(o propagandě mezi slovanskými národnostmi, včetně Čechoslováků)

Zpráva L. P. Berii J. V. Stalinovi, V. M. Molotovovi o počtu válečných zajatců, nacházejících se v táborech NKVD, jejich fyzickém stavu a rozdělení na práce dle narkomatů k 05.12.1944
(o počtu československých zajatců)

Zpráva vedoucího II. odboru GUPVI NKVD SSSR A. N. Bronnikova zástupci vedoucího GUPVI NKVD SSSR N. T. Ratušnému o počtu a složení válečných zajatců v táborech GUPVI během Velké vlastenecké války 1941-1945 dle národností a hodností. 27.06.1945
(sumarizace válečných zajatců 1941-1945; počet propuštěných do národnostních jednotek včetně Čechoslováků; počet zajatých Čechů, Slováků, Rusínů k 26.06.1945)

Zpráva GUPVI NKVD o válečných zajatcích bývalé německé armády, osvobozených ze zajetí a odeslaných do vlasti mj. na formování národnostních jednotek k 01.02.1947
(statistika československých zajatců)

Zpráva GUPVI NKVD SSSR o válečných zajatcích bývalých evropských a japonských armád k 01.01.1949
(podrobná statistika československých zajatců)

Výkaz o válečných zajatcích, osvobozených z táborů NKVD a odeslaných na formování národnostních jednotek v letech 1943-1945
(statistika osvobozených Čechoslováků v jednotlivých letech)Československo-sovětské vztahy

Z deníku A. J. Vyšinského. Přijetí československého velvyslance Fierlingra, generála Nižborského a generála Píky 01.03.1944
(o příjezdu 159 důstojníků k 2. československé brigádě; o vytvoření vyšší čs. jednotky; o počtu německých jednotek na Slovensku)

Z deníku A. J. Vyšinského. Přijetí divizního generála Svobody a pověřeného v záležitostech Československa Hnízda. 22.09.1945
(organizace čs. armády; vyslání komise za účelem vytvoření bratské mohyly padlých čs. vojáků na území SSSR; vysídlení Němců; osvobození čs. válečných zajatců a čs. občanů zadržených orgány NKVD; odevzdání zadržených sejfů Československé banky sovětskými orgány)

Dopis E. Beneše J. V. Stalinovi
(Volyňští Češi v čs. vojenských jednotkách; o otázce přesídlení této menšiny zpět do své vlasti - Československa)Podkarpatská Rus 3

Z deníku N. I. Šaronova. Zápis z besedy se slovenským vyslancem Spišjakem v Maďarsku. 01.07.1940
(o reakci Maďarů na územní požadavek SSSR získat Zakarpatskou Ukrajinu)

Zpráva politického oddělení SSSR v Budapešti o územních nárocích Maďarska, sovětsko-maďarské, maďarsko-německé a maďarsko-rumunské vztahy. 12.10.1940
(nesouhlas Maďarska s existencí Slovenska, obavy Maďarů ze SSSR a ztráty Zakarpatské Ukrajiny)

Zpráva politického oddělení SSSR o politické situaci Maďarska v roce 1940. 11.02.1941
(národnostní složení obyvatel, maďarizace okupovaného území Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny)

Z deníku vyslance SSSR v Maďarsku N. I. Šaronova. Zápis z besedy s poslancem Zakarpatské Ukrajiny Fencikem. 08.05.1941
(boje mezi autonomisty a Ukrajinci; o útěku obyvatel do SSSR)Poznámky:
  1. GULAG - Hlavní správa táborů (Glavnoe upravlenie lagerej).
  2. GUPVI - Hlavní správa válečných zajatců a internovaných (Glavnoe upravlenie voennoplennych i internirovannych).
  3. Podkarpatská Rus byla v sovětské terminologii označována jako Zakarpatská Ukrajina (součást ČSR 1919-1939).

Czechpatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942-1945) | © 2005-2018 Michal Gelbič